David CimbůrekPřihlášení


Nové obrázky

Mapa trasy. Docházím za posledního světla, Dukovany v dálce jedou naplno. Pěkné rampouchy nad potokem. Víckovský vodopád. Pozůstatky hradu Víckov. Poslední sluneční paprsky cestou na Víckov.

Počasí v Brně

In-počasí

Citát

Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod.


IT tipy

19. července 2011, 8:24 | Dave

Přihlašování se v konzoli jako jiný uživatel

Přihlašovat se ne pomocí su ale pomocí su -, pak půjdou spouštět i grafické aplikace.

Zamrzání KDE při startu

Způsobují nvidia-drivery verze 270! Verze 260 funguje bez problémů.

Nahrazení podtržítek mezerami v názvech souborů

for i in *; do mv "$i" "${i//_/ }"; done

Změna vlastníka u symlinku

chown -h dave:valley JmenoAdresareBezLomitkaNaKonci

Zprovoznění Alt klávesy v Xtermu

~/.inputrc
set meta-flag on
set convert-meta off
set output-meta on

~/.Xdefaults
XTerm*metaSendsEscape: true
XTerm*eightBitInput: false

xrdb -load ~/.Xdefaults

Kurzorové klávesy ve vimu: oprava přeskakování slov místo písmen

Přidat řádek
*allowTcapOps: false
do konfiguračního souboru /usr/share/X11/app-defaults/XTerm.

Tipy pro Firefox

 • Otevírat ve Firefoxu nové taby až na konci lišty
  V nastavení prohlížeče (v about:config) nastavit volbu browser.tabs.insertRelatedAfterCurrent na true.
 • Nastavit klávesu backspace, aby zobrazila předchozí stránku z historie prohlížení
  V nastavení prohlížeče (v about:config) nastavit volbu browser.backspace_action na 0.
 • Otevírat výsledky hledání v novém tabu
  V nastavení prohlížeče (v about:config) nastavit volbu browser.search.openintab na true.
 • Zabránit synchronizaci nastavení FoxyProxy
  V nastavení prohlížeče (v about:config) nastavit volbu services.sync.addons.ignoreUserEnabledChanges na true.

Podpora tiskárny Samsung SCX-4×24 v Linuxu

Bez problémů funguje jak tisk, tak scanování, a to i přes LAN. Postup zprovoznění:

 • Nainstalovat Samsung Unified Linux Driver.
  Update: Samsung Unified Linux Driver je nyní dostupný i v Gentoo Portage v overlay Sabayon.
 • Nastavit tiskárnu v CUPS.
 • Pro scanování nainstalovat XSane (verze sane-backends musí být alespoň 1.0.22-r1), na konec souboru /etc/sane.d/xerox_mfp.conf přidat
  # Samsung SCX-4x24 is not officialy supported, add it anyway as it works
  # for usb and tcp mode as well
  usb 0x04e8 0x342c
  tcp 10.0.0.251 9400

Úprava Mootols Collapsing categories pluginu ve WordPressu

Plugin slouží pro zobrazování strukturovaného menu v postranním panelu, položky menu jsou klikatelné a vnořené. U první položky v seznamu se místo grafické odrážky zobrazoval text expandImg nebo collapseImg. Oprava se dá udělat v souboru collapscat.php, od řádku 188 stačí zakomentovat část kódu:
/* if ($expand==3) {
$expandSymJS='expandImg';
$collapseSymJS='collapseImg';
} else { */
$expandSymJS=$expandSym;
$collapseSymJS=$collapseSym;
/* } */

Instalace systému modulů

Do adresáře /opt/modules/usr/bin zkopírovat soubory module_add, module_del a module_lfs pro práci s moduly. Do /opt/modules/graft-2.4/usr nainstalovat graft (volby v konfiguraci “PACKAGEDIR = /opt/modules” a “TARGETDIR = /“) a provést samoinstalaci modulů:
/opt/modules/usr/bin/module_add modules
module_add graft-2.4

Televize v Linuxu

Naladění televizních kanálů:
w_scan -f t -c CZ -X > ~/.mplayer/channel.conf

Přehrávání:
mplayer dvb://, klávesy h a k přepínají kanály.
Je možné upravit soubor ~/.mplayer/input.conf (šablona je v /etc/mplayer) pro rychlé přepínání kanálů:
F1 dvb_set_channel 0 0
F2 dvb_set_channel 1 0
F3 dvb_set_channel 2 0
...

Dálkové ovládání: Funguje standardně přes lircd, jen je potřeba zkontrolovat, zda záznam v soboru /etc/conf.d/lircd odpovídá skutečnému jménu ir zařízení, například
LIRCD_OPTS="-H devinput -d /dev/input/by-path/pci-0000:00:1d.7-usb-0:1.1-event-ir"

Klávesové zkratky Midnight Commanderu

Zkratka Význam
Alt-i, Alt-o Přepne do adresáře aktuálního panelu i na druhém panelu
Alt-y Přepne do předchozího adresáře v historii
Alt-u Přepne do následujícího adresáře v historii
Alt-h Zobrazí historii příkazů
Ctrl-Enter, Alt-Enter Vloží aktuální soubor do příkazové řádky
Ctrl-Shift-Enter Vloží aktuální soubor s celou cestou do příkazové řádky
Shift-F6 Přejmenování souborů
Alt-p Vloží do příkazové řádky předchozí zadaný příkaz
Alt-n Vloží do příkazové řádky následující zadaný příkaz
Alt-Shift-? Vyhledávání
Ctrl-\ Directory hotlist
Alt-+ Přepínání režimů zobrazení panelu
Ctrl-mezera Spočítá velikost obsahu adresáře
Num+ Označení souborů se zadanou maskou, %t se pak dá použít v příkazové řádce
Ctrl-x t Vloží jména vybraných souborů do příkazové řádky
F2 Menu pro komprimování souborů a adresářů
Alt-l V interním editoru MC mcedit zobrazí volbu Goto line.

Alt-Shift-h Zobrazí historii adresářů s možností výběru

V MC je možné vstupovat i do síťových adresářů, například takto:

 • cd ftp://ftp.server.org
 • cd ftp://uzivatel:heslo@ftp.server.org
 • cd /#sh:uzivatel@server

Sledování vytížení systému

htop – výpis procesů podle zatížení procesoru
iotop – výpis procesů podle datových vstupů/výstupů
nethogs – výpis procesů podle síťových vstupů/výstupů
bmon – monitorování síťového provozu na jednotlivých síťových rozhraních
iftop – monitorování síťového provozu na jednotlivých síťových rozhraních

Gentoo: Přidání balíčku do world

emerge --noreplace <package>

Gentoo: instalace NetworkManageru

 • network-manager-0.9.2.0-r5: +dhccd +introspection +kernel-linux +nss, consolekit, polkit, (polkit-gnome?), notification-daemon, nm-applet (kde-misc/networkmanagement)
 • Nainstalovat gnome-extra/nm-applet
 • Pro perzistentní ukládání konfigurace nm-appletu nainstalovat gnome-base/dconf
 • Přidat uživatele do skupiny plugdev
 • Window manager spouštět bez volby ck-launch-session
 • Konfigurace v souboru /etc/NetworkManager/nm-system-settings.conf:
  [main]
  plugins=keyfile

  [ifnet]
  managed=true
  auto-refresh=false

 • Spustit služby dbus, consolekit, networkmanager
 • Spuštění dvou xorg sezení najednou

  Jak při startu počítače automaticky spouštět dvě xorg sezení tak, aby v každém z nich byl přihlášený jiný uživatel? První sezení nechat v původním stavu, v login manageru nastavit autologin. Pro druhé sezení je potřeba:

  • nainstalovat mingetty
  • upravit /etc/inittab:
   #c6:2345:respawn:/sbin/agetty 38400 tty6 linux
   c6:2345:respawn:/sbin/mingetty --autologin=eli tty6
  • upravit .bash_profile uživatele, kterého chceme automaticky přihlašovat:
   if [ -z "$DISPLAY" ] && [ $(tty) == /dev/tty6 ]; then
   sleep 5 && /usr/bin/startxfce4 -- :1
   fi

  Přepínání mezi oběmi sezeními se pak provádí klasickými klávesovými zkratkami Ctrl+Alt+F7 a Ctrl+Alt+F8.

  Gentoo: povolení restartování systému v polkit

  Po aktualizaci systému nebylo možné restartovat nebo vypnout počítač – v XFCE menu položky pro vypnutí a restart sice nebyly zašedlé, ale po kliknutí na ně se provedl pouze logout. Řešení: úprava souboru /usr/share/polkit-1/actions/org.freedesktop.consolekit.policy. Je potřeba změnit všechny výskyty <allow_active>auth_admin_keep</allow_active> na <allow_active>yes</allow_active>. A po další aktualizaci je potřeba ke každému výskytu <allow_active>yes</allow_active> přidat ještě <allow_any>yes</allow_any>.

  Čtečka karet v notebooku Fujitsu Lifebook E751

  Standardní jádro neobsahuje potřebný ovladač, ale v Gentoo je možné jej nainstalovat z balíčku sys-block/rts_pstor.

  DOSBox a podpora 3dfx her

  Standardní DOSBox nepodporuje 3dfx hry (např. TombRaider). Je potřeba udělat vlastní build a opatchovat standardní zdrojové kódy z SVN. Patch pro některé SVN verze DOSBoxu lze stáhnout odtud. Předtím je nutné nainstalovat OpenGLide. Vlastní build DOSBoxu lze udělat např. takto:

  sh autogen.sh
  cp dosbox_glide.diff dosbox-code-0-3821/dosbox/trunk
  patch -p1 < dosbox_glide.diff CPPFLAGS="-I/usr/include/openglide" ./configure --prefix=/opt/modules/dosbox-glide-r3821/usr make make install

  Přepínání virtuálních konzolí

  Virtuální konzole se standardně přepínají klávesovými kombinacemi Ctrl+Alt+Fx, kde x je číslo konzole. Když je potřeba přepnout konzoli vzdáleně, je možné využít následující příkazy:

  • fgconsole – vrátí číslo aktuální konzole
  • chvt x – přepne na zadanou konzoli

  Tyto příkazy je možné použít i pro přepnutí mezi dvěma paralelně běžícími xorg sezeními. Pro jejich spouštění je potřeba mít administrátorské oprávnění.

  Archivace VirtualBox disků ve formátu VDI

  Při archivaci VDI disků standardními nástroji (např. 7z, gzip) je velikost výsledného archivu většinou zbytečně veliká, protože se archivují nejen aktuálně používaná data, ale i veškerý rezervovaný (a momentálně nepoužívaný) prostor vyplněný náhodnými daty. Pokud se ale nepoužívaný prostor před archivací vyplní nulami, velikost výsledného archivu pak může být podstatně menší:

  • dd if=/dev/zero of=/var/tmp/bigemptyfile bs=4096k ; rm /var/tmp/bigemptyfile

  Žádné komentáře »

  Zatím žádné komentáře.

  Napsat komentář  Copyright © 2009–2021 David Cimbůrek, david.cimburek (at) gmail.com