O chráněných oblastech jsem věděl předem, vyhnul jsem se jim.