Desatero smyslů.Pět základních smyslů zná asi každý. Ale evoluce je velice vynalézavá a každému živočichovi promyšleně upravila jeho sadu smyslů na míru, aby byla uzpůsobená jeho životnímu prostředí. A navíc existuje mnoho dalších smyslů, které různí živočichové důvtipně používají. Magnetorecepce, smysl pro vnímání elektrického pole, feromony, a další. Při čtení mě fascinovalo, jak umí být evoluce vynalézavá a tvořivá, jak často k podobným výsledkům dospěla úplně jinými cestami, mnohokrát naopak vyšla ze společných základů, aby smyslové orgány uzpůsobila velmi specifickým potřebám. A také jsem nevycházel z úžasu, jak detailní podrobnosti o historii vývoje různých smyslů umí vědci získat z genetické informace. Mnoho poznatků zmiňovaných autorem pochází z aktuálních nedávných objevů.

Kniha mi chvílemi připomínala encyklopedii. Jsou tu zmiňované stovky a stovky různých živočichů a jejich mikropříběhy, nečekaná a vtipná použití jejich smyslů, souvislosti, popisy důmyslných experimentů použitých pro odhalení vlastností jejich smyslů. To vše psané velmi srozumitelnou, čtivou, a místy i vtipnou formou.

Snad jediné negativum, které mé napadá, je, že knížka byla snad až příliš roztříštěná, chyběla mi v ní nosná linka, která by se celým vyprávěním vinula, nějaký spojující příběh. Drobných nesouvisejících příběhů o různých tvorech na jeden až dva odstavce bylo zkrátka až příliš mnoho na to, aby se daly zapamatovat a aby se u jejich čtení dala pozornost udržet delší dobu. Vždy, když mě vyprávění jednoho příběhu vtáhlo do sebe a byl jsem zvědavý na větší podrobnosti, autor přeskočil na další téma. Možná bych spíše ocenil méně příběhů, ale podrobněji odvyprávěných.

Každopádně se jedná o skvěle napsané populárně-naučné dílo, ve kterém si najde mnoho zajímavostí každý, kdo se o přírodu zajímá alespoň trochu.

Věděli jste například, že

  • některá zvířata, například hadi, mají orgán pro detekci infračerveného tepelného záření?
  • známá Boringova jazyková mapa chutí je nesmysl? Ve skutečnosti všechny chuti vnímáme celým jazykem bez rozdílu. Máme pět hlavních chutí, ale chuťových receptorů máme více, například existuje receptor pro detekci oxidu uhličitého.
  • pro včely je velmi důležitá komunikace pomocí feromonů? S jejich využitím si v úlu rozdělují práci, komunikují spolu. Larvy jsou schopné vylučovanými feromony říkat, jaký typ potravy aktuálně potřebují.
  • pouštní mravenci se v jednotvárné krajině orientují tak, že počítají kroky a pamatují si po sobě jdoucí obraty? Když vědci při pokusu nalepili dělnicím na nohy jakési chůdy, aby dělaly delší kroky, tak zabloudily. Pokud pochodující dělnici přenesli o metr stranou během její cesty, hledala pak vchod do mraveniště o metr jinde, než skutečně byl.
  • pro holuby hraje při hledání správné cesty kromě jiných smyslů důležitou roli i čich? Mají v hlavě uloženou čichovou mapu krajiny.
  • stále s určitostí nevíme, zda cítí bezobratlí živočichové bolest? Svíjí se zaplácnutá moucha v bolestné předsmrtelné agónii, nebo jde pouze o reflexivní reakci svalů napojených přímo na receptory? Existují indicie naznačující, že bolest vnímají i bezobratlí, ale konečný důkaz ještě nemáme.