Toulavá země.Asi má poslední kniha od tohoto autora. Náměty sci-fi povídek jsou sice poměrně originální a zajímavé, do jisté míry i vědecky podložené, ale zpracování nepodařené a závěr většinou úplně tragický, vyšuměný do ztracena.

Mizerné dialogy, absence jakékoliv psychologie postav, zaryté lpění na škatulkování všech událostí do věků či ér, to vše knížku příliš sráží. Všichni lidé jsou takřka bez emocí, a když už nějaké mají, tak je nedůvěryhodně přehánějí. Pohnutky aktérů jsou často úplně scestné. Během každé globální katastrofy se celé lidstvo chová jako tupá jednolitá poslušná masa, která se bez protestů podřídí všemu, co moudří vůdcové vymyslí.

S dávkou hrůzy si kladu otázku, zda takto popisované chování lze přičíst na vrub pouze autorovi, nebo zda je vlastní většině Číňanů. Skutečně se mi líbila jen jediná krátká kapitola věnovaná historii jedné mravenčí říše a pojmu morálky. A to je bohužel málo.