Malý princ.Co je důležité, bývá očím skryté.

Milá, krásná knížka, která se dá přečíst za hodinu. O tom, jak se malí lidé dívají na svět dospělých svýma dětskýma, zjednodušujícíma očima a jak vždy dokáží jasně prohlédnout až k podstatě věci. O tom, že svět by byl zajímavější a krásnější, kdybychom se občas tím samým pohledem dokázali dívat taky.

„Hvězdy jsou krásné, protože je na nich květina, kterou není vidět…“

„Ano, jistě,“ řekl jsem a mlčky jsem pozoroval vlny písku ve svitu měsíce.

„Poušť je krásná,“ dodal.

A měl pravdu. Vždycky jsem miloval poušť. Usedneme na pískový přesyp… Nevidíme nic… Neslyšíme nic… A přece něco září v tichu…

„Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu…,“ řekl malý princ.