Everest sólo: průzračný horizont.První sólový výstup na nejvyšší horu světa, navíc severní stěnou v období monzunu, byl obdivuhodný počin. Reinhold Messner o svém výstupu na Mount Everest napsal úžasnou knížku. Začíná poměrně zeširoka, popisuje předchozí neúspěšné pokusy, martyrium se získáváním povolení, cestu Tibetem až k základnímu táboru, aklimatizaci, a pak už samotnou cestu na vrchol. Knížka je výjimečná nejen tím, že popisuje výjimečný výkon, ale především tím, že Messner v ní klade veliký důraz na duševní rozměr putování, citlivě vnímá život v Tibetu, snaží se být v kontaktu s obyčejnými lidmi. V knížce se hodně otevírá a podrobně popisuje své myšlenky a pocity během výstupu. Velmi důkladně a poctivě se snaží rozebírat své pohnutky pro sólo výstup a vůbec pro překonávání hranice možného a sama sebe. Bylo pro mě hodně zajímavé přečíst si tuto sebestudii a musím říct, že v mnoha ohledech Messnera chápu. Možná i proto, že sám jsem taky dost slušný cvok.