Pro radost, pro štěstí?
Nikdo už nevěští

Někomu důvěřuj
A pak ho ukřižuj

Trnovou korunu –
– stěžuj si osudu

Kolem krku provaz
Ať to máme naráz