Lidské snažení
je tak malicherné
a nízké
Musím se vzepřít!
Nechci se stát
další obětí
dnešní uspěchané doby
Chci pryč! Pryč od té
falešnosti a podlosti
nenávisti a zloby

Ale s hrůzou zjišťuji
že není kam uniknout
Jsou všude
Všude kam se podívám
Už mě obklíčili
Rozhlížím se, kudy utéct

Ale už je pozdě
Už jsem, jako jeden z mnoha
stržen
davem.