Prší
Čárky vody spojují
oblohu s kaluží na kraji silnice

A konec cigarety rudě žhne
jak se snaží urovnat
moje myšlenky do toho
správného koryta

Jo, pomáhá to
Hluboký nádech
Podržím v plicích tu
omamnou mlhu