Neříkej mi… Nemluv
Jenom poslouchej jak bzučí mouchy
A tráva šumí ve větru
který odnáší naši upřímnost

Ne, to jenom lidé
chodící ve shluku šumí
Zpřetrhávají všechno
Mrholí

A ty zase mluvíš