nenávist
a závist

hledáme
padáme

ztracení
zmlácení

nevěští
neštěstí
ztracená
jediná?

hrst piva
do klína

smutný oči
všechno končí

pohled dolů –
– navždy spolu?

a naše nahota
nekompatibilita