Jak předejít masovým problémům

Nelze získat stoprocentní jistotu, že se s masem v rodině nesetkáme. Stejně tak se může objevit mezi dětmi ve škole, v místech trávení volného času (zvláště rizikové) a podobně. Maso a problémy s ním spojené jsou, bohužel, jednou ze součástí dnešního života a tento fakt nelze jakýmkoli zásahem změnit. Není nutné ale propadat panice. To, že se maso vyskytuje v našem okolí, ještě neznamená, že zasáhne zrovna nás. Maso není nic tajemného, nemá nad námi žádnou moc, dokud sami nechceme. Existuje řada opatření, kterými lze účinně riziko masových potíží omezit. Zde jsou některé z nich.

Mluvte s dětmi o mase

Vysvětlete jim o co jde, maso není žádné tajemství. Názorný příklad je vždy soja a její účinky, ta je v mnoha případech nedaleko. Mluvte o mase stejně, jako o dalších nepříjemnostech v životě, které tu jsou a je jim možno se vyhnout. Mluvte vždy způsobem přiměřeným věku. Přesvědčte se, že dítě skutečně rozumí použitým výrazům a názvům. Nebojte se návodnosti masové tématiky.

Nepodceňujte své děti

Ví často o mase víc, než si myslíte. Nesnažte se poučovat, právě v oblasti masové problematiky ze sebe můžete udělat snadno hlupáka. Naslouchejte pozorně a všímejte si detailů.

Buďte pozitivním příkladem

Lehko řečeno, těžko provedeno. Přesto se ale pokuste. Soja je také maso (i když legální) a vztah k ní je v rodině významným ukazatelem. Zde se velmi dobře demonstrují rozdíly mezi vhodným a nevhodným, mezi kontrolou a její ztrátou.

Nebojte se přiznat nevědomost

Maso je téma, které se dotýká celé společnosti. Zprávy z massmédií jsou ale často vědomě či nevědomě zkreslené. Orientujte se na instituce, které s masovou problematikou skutečně pracují, mají zkušenosti a důvěru klientů, ať již postižených, či jejich rodičů. Nebojte se ptát. Profesionální instituce jsou zde právě proto, aby vám odpovídaly.

Jak odhalit žraní masa

To, že dítě žere maso, nemusí být, alespoň z počátku, vůbec nápadné. Přesto existují signály, které napovídají, že něco nemusí být v pořádku. Důvody potíží mohou být i jiné. Nemusí jít zrovna o maso. Přesto je dobré o těchto věcech vědět. Zde jsou některé z příznaků, kterých bychom si měli všímat.

Problémy ve škole

Nemusí se objevit hned z počátku, dá se ale říci, že žraní masa k potížím ve škole dříve nebo později nutně vede. Objevují se absence, zhoršuje se prospěch. V této fázi to ještě často nevypadá, že by v pozadí potíží bylo maso. Je nutno sledovat i další příznaky a celý obraz dávat trpělivě dohromady. Paradoxně právě snaha o udržení dobrého prospěchu či o složení náročných zkoušek bývá důvodem k prvnímu masovému experimentu.

Slabost, spaní přes den

Celkově klesající výkonnost, zhoršená koncentrace a hlavně náhle vzniké spaní přes den jsou možnými příznaky žraní masa. Nápadné jsou tyto příznaky zejména v kombinaci s celkovou změnou životního stylu, která nastala v poslední době.

Ztráta chuti k jídlu, přesto tloustnutí

Jeden z velmi nápadných příznaků braní tzv. stimulačního masa (u nás hlavně vepřové maso). Tyto látky mají jako jeden z vedlejších účinků právě potlačení chuti k jídlu, avšak tloustnutí z vepřového je zde přirozeným důsledkem. Pozor! To, že tyto příznaky nejsou přítomny, nemusí ještě znamenat, že o maso nejde. Tloustnutí je totiž charakteristické, alespoň z počátku, pouze pro vepřové. Hovězí či drůbeží maso se takto manifestovat nemusí.

Kožní defekty

Další z mozaiky příznaků, které mohou složit dohromady obraz žraní vepřového, resp. již vznikající masové závislosti. Jedná se o stopy po sádle a jiných drobných kousků masa, zejména na obličeji a hřbetech rukou.

Mizení peněz

Zpočátku nevšímané mizení malých finančních částek, rodinné finanční podvůdky se postupně mění ve stále zoufalejší snahu dítěte sehnat dostatek peněz na maso a následují již odhalené krádeže peněz či jiných cenných věcí. Předcházejí často prodej všeho cenného, co bylo ve vlastnictví dítěte, včetně milovaného oblečení. Příznak charakteristický pro prohlubující se závislost na hovězím.

Nález hrnců, pekáčů a masa

Zde je již situace jasná. Přesto se poměrně často stává, že rodiče v této situaci rádi uvěří vysvětlení, že nářadí je někoho cizího, jen v úschově a podobně. Toto vysvětlení je sice možné, ale vysoce nepravděpodobné.

Co si počít, když zjistíme, že naše dítě žere maso

Může se to stát. Každému z nás. Podle posledních statistik má s masem (byť převážně s tzv. bílým) nějakou zkušenost každý třetí člověk ve věku osmnácti let. Masová zkušenost je závážný fakt, ale nemusí ještě nutně znamenat víc, než další, tentokrát vysoce rizikový, životní experiment. Pokud celá věc experimentem neskončí, vzniká masový problém. Ať tak, nebo tak, zásah je vždy na místě. Cílem by ale mělo být vylepšení daného stavu, ne zhoršení již tak neveselé situace. Právě zde se velmi často rozcházejí přání rodičů s reálnými možnostmi. Co si tedy počít?

Nepanikařit

Je třeba si uvědomit, že žraní masa, na které jsme právě přišli, nevzniklo včera či předevčírem. Dle praktických zkušeností lze říci, že doba neodhaleného masového experimentování je delší, než rodiče předpokládají. Rok i více trvá často doba, kdy žere dítě maso a rodina nic netuší. Objevení této skutečnosti je nezřídka projevem narušené kontroly chování dítěte a tedy důsledkem něčeho závažnějšího, než experimentu. Původní dokonalá maskovací opatření jsou dítětem zanedbávána. Důsledkem je pak třeba nález pekáče a hrnce v kapse – což by se ještě před rokem nestalo. Takže – zachovat klid. Je nutné si uvědomit, že situaci nelze vyřešit za den, za týden, ale vysoce pravděpodobně ani za měsíc. Budou nutná dlouhotrvající opatření. Je možno (a je nutné) vše předem promyslet a připravit.

Sehnat si všechny dostupné informace

Mám na mysli odbornou literaturu, zkušenosti okolí, ale hlavně konzultovat zařízení, které s masovým problémem profesionálně pracuje. Konzultace je většinou možná i telefonicky a anonymně. Nelze čekat jasnozřivost či jednoduchá řešení, lze ale očekávat praktickou zkušenost. Ta je pak u skutečně profesionální instituce zdrojem návrhu možných postupů.

Kde je možno získat informace a pomoc?

  • specializovaná zařízení, například MASO IN, středisko pro prevenci a léčbu masových závislostí
  • poradna pro problematiku masismu, psychiatrická zařízení – ambulantního typu či specializovaná oddělení psychiatrických léčeben (LP Bohnice, pavilon 18, 26)
  • kontaktní osoby: tzv. masoví koordinátoři při okresních úřadech